BRF Öddö Brygga 1-4

Dokumenter

Ordensregler og brannverninnstruks

Ordensregler og brannverninnstruks vedtas av styrene. Gjeldende utgave er tilgjengelig nedenfor.


Forsikringer

Foreningene har tegnet kollektiv bostadsrättsforsikring for sine medlemmer. Dokumentet nedenfor viser en samlet oversikt over foreningenes forsikringer.


Dokumentarkiv

Foreningene har opprettet et dokumentarkiv som er tilgjengelig for medlemmene. Kontakt webmaster@oddobrygga.com dersom du mangler linken til dokumentarkivet.


I dokumentarkivet finnes

  • innkallinger, årsberetninger og protokoller fra foreningenes årsmøter
  • informasjonsskriv og nyhetsbrev som er formidlet til medlemmene pr e-post


Vedtekter

Med unntak av foreningsnavn er foreningenes vedtekter likelydende.

  Vedtekter BRF1  |  Vedtekter BRF2  |  Vedtekter BRF3  | Vedtekter BRF4


Prinsipputtalelser

Prinsipputtalelser er vedtatt av foreningenes medlemmer på et årsmøte og legger føringer på hvordan foreningene skal drive sin virksomhet.


  • Om aksept av juridiske personer som nye medlemmer BRF1,3,4  |  BRF2
  • Om vedlikehold av terrasser, BRF1-4


Økonomiske planer

Foreningenes økonomiske planer er utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av området og etableringen av foreningene.

  BRF1  |  BRF2  |  BRF3  |  BRF4


Aktuelle svenske lover og regler

Det svenske bolagsverket har laget en samling av aktuelle lover og regler som gjelder for bostadsrättsforeninger, klikk her. De viktigste lovene er bostadsrättsslagen og lagen om ekonomiska föreningar.