BRF Öddö Brygga 1-4


6.desember 2018

Protokoll fra årets ordinære årsmøte


 

 

4.desember 2018


Årsmøtene (föreningsstämma) i BRF Öddö Brygga 1-4 avholdes i Lillesalen i Manglerud Kirke 4.des 2018 kl 19


 

Årsredovisning BRF 1  BRF 2  BRF 3  BRF 4

Vurdering fusjon BRF'ene

Dagsorden Årsmøte

 Fullmakt

 

 

Fredag 3. august 2018 kl. 20.00


Ekstraordinært årsmøte


Sted: I Öddö Bredfjällsväg på den store plassen ved stien ned til båthavna.

 

Link til innkallese


 

9.juni 2018 kl 15


Ekstraordinært årsmøte

Sted: I Öddö Bredfjällsväg på den store plassen ved stien ned til båthavna.


Link til Innkallelse


 

12.mai 2018


Dugnad - Oppmøte kl 9.00 på snuplass


 

9.okt 2017


Årsmøtene (föreningsstämma) i BRF Öddö Brygga 1-4 avholdes i Lillesalen i Manglerud Kirke


 

onsdag 6. desember 2017 kl. 1900


 

Vi minner om at fristen for å levere forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er 15. oktober, jf. e-post av 01.10.2017.


 

21. februar 2017


Nyhetsbrev fra styret i Edholmarnas samfällighetsforening og revidert versjon av havnereglementet.  Finnes i dokumentarkivet.

 

12. desember 2016


Protokoll fra årsmøtet er godkjent. Finnes i dokumentarkivet.


 

20. november 2016


Styret har sendt ut innkalling til årsmøte 5. desember kl 18:00 i Manglerud kirke. Med innkallingen følger tilbud om tilknytning til fibernett fra Södra Strömstad Fiber Ekonomisk Förening.


 

3. oktober 2016


Styret informerer om at årsmøtet vil bli holdt i Oslo mandag 5. desember og at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 21. oktober.


 

3. juli 2016


Styret i Edholmarnas samfällighetsforening har distribuert fordeling av båtplasser og sjøboder for 2016.


 

28. juni 2016


Protokoll fra årsmøtet i Edholmarnas samfällighetsforening er sendt ut, sammen med opplysninger om samfällighetsforeningens nettsider og dokumentarkiv.


 

26. juni 2016


Styret i Edholmarnas samfällighetsforening har sendt ut spørreskjema for kartlegging av hvem som benytter hvilke båtplasser. Svarfrist 1. juli.


 

14 og 19. juni 2016


BRF1-styret informerer om maling av husene i BRF1.


 

3. juni 2016


Styrene har sendt ut informasjonsbrev om årsmøte i Edholmarnas samfällighetsförening og status ved fibernett. Finnes også i dokumentarkivet.


 

12. april 2016


Mark- og miljødomstolen har avholdt møte for alle parter i bryggesaken. Sluttresultatet fra møtet er at alle klager på Lantmäteriets beslutning nå er trukket tilbake. Mark- og miljødomstolen kan dermed avslutte saken raskt.


 

11. januar 2016


Styrene har orientert om foreningenes låneopptak og betalingsdetaljer ved betaling av månedsavgift.


 

 

Nyheter